Pinksteren, 5 juni 2022

Vandaag was dominee Boer wegens ziekte helaas afwezig. Lies Schuurman is voorgegaan deze dienst. Organist was Henk Kiestra uit Elst.

Zingen: Opweeking lied 167 1, 2 en 3
Zingen: Lied 680 1, 4 en 5
Schriftlezing: Handelingen van de apostelen 2:1-13
Zingen: Lied 57 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Zingen: Psal 87 1, 2, 3 en 4
Zingen: Lied 132 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Slotlied: Lied 302 vers 4

info@protestantsegemeentebemmel.nl