Periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer.
Steun uw kerk met een PERIODIEKE GIFT.

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift hoeft u niet meer vast te leggen via een notaris maar kunt u sinds een paar jaar rechtstreeks vastleggen in een overeenkomst bij uw eigen gemeente.

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR

Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (Protestantse Gemeente Bemmel) geen tegenprestatie levert voor de gift.

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?

Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

HOE WERKT HET?

U kunt een periodieke gift doen aan uw gemeente. U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw plaatselijke gemeente.

Een periodieke gift is een goede manier om het werk van de plaatselijke kerk te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Voor meer informatie kunt u mailen naar kerkrentmeesters@protestantsegemeentebemmel.nl
Een (voorbeeld) overeenkomst kunt u hier downloaden.