Kerkdiensten in Protestantse Gemeente Bemmel

banner1

Komende diensten en activiteiten

 

Kerkdiensten:  

19 jan             Ds. J. Noordam

26 jan            Mw. ds. C. Manuputty

2 febr            Ds. G. Boer, gezinsdienst, koffiedrinken na de dienst

9 febr            Dhr. C. Kroon

16 febr          Mw. ds. C. Manuputty, Viering Heilig Avondmaal

23 febr          Ds. A. van Baarsen

01 mrt           Ds. G. Boer, Bevestigings- en afscheidsdienst ambtsdragers. Koffiedrinken na de dienst.

08 mrt           Mw. K. Tigelaar

15 mrt          Mw. ds. C. Manuputty

Uitgangscollecten:

19 jan            Missionair werk

26 jan           Landelijk Jeugdwerk

2 febr            Werelddiaconaat

9 febr            Catechese en Educatie

16 febr          Werelddiaconaat

23 febr          Landelijk diaconaat

01 mrt           40 dagentijdcollecte

08 mrt          40 dagentijdcollecte

15 mrt           40 dagentijdcollecte

Bij de diensten

Gezinsdienst

Op 2 februari hopen we weer een gezinsdienst te houden. Het thema is nu nog onbekend maar de gezinsdienstcommissie is er alweer druk mee bezig. De voorganger die zondag is Ds. Boer. Na afloop van de dienst is er weer een gezellig samen zijn in Koinonia onder het genot van koffie, thee of limonade.

We hopen u allen te mogen begroeten die zondag.

– De gezinsdienstcommissie

Uitbreiding kerkenraad

Verheugd en blij kunnen wij u meedelen dat Joy Hendriks te kennen heeft gegeven dat zij graag de taak van diaken op zich wil nemen. Dat is bijzonder goed nieuws voor onze gemeente, dat zij zich hiertoe geroepen voelt. Kevin en Joy zijn nu al enige tijd betrokken bij onze gemeente en willen graag hun steentje bijdragen. Mooi is dat het werk van Joy diaconale aspecten kent. Dat past heel mooi bij het ambt van diaken.

De eerste ambtstermijn van Ingrid W. loopt begin dit jaar ook af. We vinden het heel fijn dat Ingrid zich beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn.

De (her)bevestigingsdienst zal plaatsvinden op D.V. zondag 1 maart. Ds. Boer hoopt dan voor te gaan.

In deze dienst willen we dan tevens afscheid nemen van Ad Verbaas, die zich de afgelopen jaren ingezet heeft voor het werk van de kerkrentmeesters. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken in Koinonia.

Schoenendoosactie

Graag wil ik iedereen bedanken die een mooie gevulde schoenendoos heeft afgegeven, en ook diegenen die de actie financieel gesteund hebben, daarmee hebben we ook weer dozen kunnen vullen. Basisschool de Borgwal heeft ook meegedaan met een aantal dozen. Fijn dat ze weer meededen met ons.

In november hopen we weer opnieuw mee te gaan doen met deze goede actie. Dus als u toevallig wat tegen komt wat prima in een schoenendoos past dan kunt u dat alvast meenemen en wegleggen. Of u neemt het mee op de eerste zondag van de maand als er koffiedrinken is dan zorgen wij er voor dat er een doos is waar alles in kan. ik krijg nl. regelmatig lege schoenendozen die ik dan daarmee kan vullen. Nogmaals bedankt en hopelijk doet iedereen eind van het jaar weer mee.

– Ineke Kuik-Moed

Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

18 januari t/m 2 februari

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Tussen 18 januari en 2 februari komt een vrijwilliger de envelop bij u in de bus doen en het antwoordformulier ook weer bij u ophalen.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Ringleiding

Omdat het voor mensen met een gehoorapparaat toch niet altijd gemakkelijk is om de dienst goed te horen heeft de kerkenraad besloten om een ringleiding in de kerk aan te laten leggen. De ringleiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. Mocht u gebruik maken van een gehoorapparaat dan kunt u het beste even nakijken of navragen hoe u dit apparaat voor de ringleiding in kunt stellen. We hopen dat u veel profijt van deze ringleiding heeft.

Diensten beginnen om 10:00 uur in de Protestantse Kerk aan de Oude Kerkhof 13 te Bemmel