Kerkdiensten in Protestantse Gemeente Bemmel

banner1

Komende diensten en activiteiten

Kerkdiensten:  

08 dec             Dhr. C. Kroon, Barneveld

15 dec            Mw. K. Tigelaar, Veenendaal

22 dec             Mw. J. Vrijhof, Nijmegen

24 dec             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek  22.00 uur

                        Kerstnachtdienst

25 dec             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

                        Kerstgezinsdienst

29 dec             Mw. ds. M. v.d. Burg-Los, Baarn

31 dec             Geen dienst

05 jan.            Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

                        Koffiedrinken na de dienst

12 jan.             Ds. A. Juffer, Wageningen

19 jan.             Ds. J. Noordam, Nieuwendijk

26 jan.             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

Op 5 januari is er i.v.m. vakantie geen kindernevendienst en oppas.

Uitgangscollecten:

08 dec             Orgelfonds

15 dec             Plaatselijk jeugdwerk

22 dec             Restauratiefonds

24 dec             Kinderen in de Knel

25 dec             Kinderen in de Knel

29 dec             Eindejaarscollecte

05 jan.             Restauratiefonds

12 jan.             Orgelfonds

19 jan.             Missionair werk

26 jan.             Landelijk Jeugdwerk

Bij de diensten

Advent en kerst 2019

Deze adventstijd lezen we over de profeet Micha. Zijn verhalen zijn verbeeld in een serie posters. Op elke poster staat een kerkraam. In veel oude kerken zijn glas-in-loodramen te zien. Het mooie van zo’n raam is dat ze twee dingen tegelijk laten zien: een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt. Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen.

Kerst is het feest van het licht.

In het kerstverhaal horen we over herders die ‘s nachts buiten zijn bij de schapen. Plotseling zijn ze een stralend licht, als de engel van de Heer aan hen verschijnt. De engel vertelt dat Jezus is geboren. God geeft licht in een donkere wereld. Dat licht mogen mensen met elkaar delen.

Het thema van deze advent en kerst is dan ook: Geef licht!

Viertafel

De basis voor de advent schikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God.

Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen.

De  kransen verwijzen naar de voortdurende cyclus van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst en altijd is er hoop op een toekomst.

Kerstnachtdienst

Op 24 december ‘s avonds om 22.00 uur is er de Kerstnachtdienst. Voorganger is mw.ds. C. Manuputty uit Groesbeek. De gemeentezang zal worden begeleidt door Wim v.d. Kamp uit Elst op het orgel en Marjolein Jansen uit Oosterhout op dwarsfluit. Zij zullen samen ook een paar prachtige muziekstukken laten horen. Het belooft een mooie dienst te worden!

 Ringleiding

Omdat het voor mensen met een gehoorapparaat toch niet altijd gemakkelijk is om de dienst goed te horen heeft de kerkenraad besloten om een ringleiding in de kerk aan te laten leggen. De ringleiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. Mocht u gebruik maken van een gehoorapparaat dan kunt u het beste even nakijken of navragen hoe u dit apparaat voor de ringleiding in kunt stellen. We hopen dat u veel profijt van deze ringleiding heeft.

Diensten beginnen om 10:00 uur in de Protestantse Kerk aan de Oude Kerkhof 13 te Bemmel