Kerkdiensten in Protestantse Gemeente Bemmel

banner1

Komende diensten en activiteiten

Kerkdiensten:  

08 sept            Mw. ds. A. Hogenbirk, Nijmegen    

                         Viering Heilig Avondmaal

15 sept            Ds. G. Boer, Rhenen             Startdienst

                         m.m.v. Eben Haëzerkoor      

22 sept            Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

29 sept            Mw. K. Tigelaar, Veenendaal

06 okt              Mw. H. van Dam-Pieters, Utrecht

                         Kindernevendienst en oppas

                         Koffiedrinken na de dienst

13 okt              Ds. G. Boer, Rhenen

20 okt             Ds. P. van Veen, Harderwijk

27 okt             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

Uitgangscollecten:

08 sept            Jongerenwerk PKN

15 sept            Kerk in Actie Zending

22 sept            Vredeswerk

29 sept            Kerk in Actie Werelddiaconaat

06 okt              Kerk & Israël

13 okt              Kerk in Actie Werelddiaconaat         

20 okt              Orgelfonds

Bij de diensten

Kindernevendienst Bemmel

Zoals u misschien gelezen heeft zijn Ineke Kuik en Lies Schuurman gestopt als leiding kindernevendienst. Nogmaals bedankt voor al jullie jaren inzet. We nemen  met veel plezier het stokje van hen over.

Elke eerste zondag van de maand is er een kindernevendienst. We beginnen in de kerk en na het tweede lied verlaten we de kerk om in Koinonia met onze kindernevendienst verder te gaan. Dit zal bestaan uit verhalen voorlezen uit de kinderbijbel, bijbelse liedjes zingen, gebedje voorlezen en er is een kleurplaat van het bijbelverhaal. Is er tijd over kan er eventueel gespeeld worden. Vanaf 3 jaar zijn de kinderen welkom. We hebben eerst de startzondag op 15 september 2019. Daarna zal de eerste kindernevendienst zijn op zondag 6 oktober 2019.

We hopen dat we veel kinderen mogen begroeten.

Groetjes

Corinda Kuik en Elvira Broekman- Kuik

 Ringleiding

Omdat het voor mensen met een gehoorapparaat toch niet altijd gemakkelijk is om de dienst goed te horen heeft de kerkenraad besloten om een ringleiding in de kerk aan te laten leggen. De ringleiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. Mocht u gebruik maken van een gehoorapparaat dan kunt u het beste even nakijken of navragen hoe u dit apparaat voor de ringleiding in kunt stellen. We hopen dat u veel profijt van deze ringleiding heeft.

Diensten beginnen om 10:00 uur in de Protestantse Kerk aan de Oude Kerkhof 13 te Bemmel