De kerkdiensten worden opgenomen en zijn meestal dezelfde dag nog terug te luisteren vanaf de website. Klik hieronder op de play-knop om de kerkdienst te beluisteren.

7 augustus 2022, ds. G Boer

By Dienst terugluisteren

Voorganger: ds. Gertjan Boer
Organist: Mien Stam
– Welkom en mededelingen
– Aanvangslied: Psalm 146 vers 1 en 3
– Stil gebed; votum en groet
– Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
– Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
– Schriftlezing: 2 Kronieken 14 vers 1 tot en met 5 en 2 Kronieken 16
– Zingen: Lied 905 vers 1, 2, 3 en 4: Wie zich door God alleen leiden
– Preek met als thema ziekte en genezing n.a.v. 2 Kronieken 16 vers 9a en vers 12
– Zingen: Lied 904 vers 1, 2 en 5: Beveel gerust uw wegen
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Slotlied: Lied 247 vers 1, 2, 3, 4 en 5: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
– Zegen met gezongen beaming

In het verleden zijn er ook youtube videos gemaakt van onze diensten. Om deze te bekijken klikt u HIER

info@protestantsegemeentebemmel.nl