De kerkdiensten worden opgenomen en zijn meestal dezelfde dag nog terug te luisteren vanaf de website. Klik hieronder op de play-knop om de kerkdienst te beluisteren.

Ds. A. van Baarsen, 24 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Liturgie Bemmel 24 juli 2022
Voorganger: ds. A. van Baarsen, Nieuwegein
Organist: dhr. H. Stoffers
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: 612:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 612:3
Kyriegebed
Lied: 146a:1, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Exodus 34:27-35
Zingen: 119 : 1, 2 en 7
Tweede lezing: Lucas 9:28-36
Zingen: 834 : 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel
Zingen: 1001 : 1, 2 en 3
Gebeden
Slotlied: 1010:1, 2, 3
Zending en zegen

Ds. C. Manuputty, 17 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 971:1,3
Stil Gebed
Bemoediging en groet:
Drempelgebed:
Lied 216:1,2,3
Gebed om ontferming
Lied 305:1,2,3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied 286:1,2,3
1e Schriftlezing: Job 7,1-7
Lied 800:1,2
2e Schriftlezing: Marcus 1,29-39
Lied 837:1,2
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 836:1,4
Dankzegging, voorbeden en stil gebed
Slotlied: Lied 968:1,4,5

Ds. A. van Baarsen, 10 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. A. van Baarsen
Organist: Dhr. H. Stoffers
Mededelingen
Intochtslied: 324:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 324:3
Kyriegebed
Lied: 653:1, 2, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: 1 Koningen 17:10-16
Zingen: 42:1, 7
Tweede lezing: Johannes 4:7-15
Zingen: 686:1, 2
Preek
Orgelspel
Zingen: 538:1, 2, 3
Gebeden
Slotlied: 973: 1, 2, 4
Zending
Zegen

Ds. G Boer – 3 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen
Organist: Wim v.d. Kamp
Zingen: Lied 216 vers 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33 vers 7 en 8
Preek: Psalm 33 vers 5b: Van de trouwn van de Heer is de aarde vervuld
Zingen: Gezang 7 vers 1 en 2
Zingen: Gezang 257
Slotlied: Gezang 429 vers 1 en 3

In het verleden zijn er ook youtube videos gemaakt van onze diensten. Om deze te bekijken klikt u HIER

info@protestantsegemeentebemmel.nl