Kerkdienst 4 december 2022 – ds. A. Verbaan

Liturgie dienst zondag 4 december 2022

Voorganger: mw. ds. A. Verbaan, Ede

Organist: Wim van de Kamp

Welkom

Aanvangslied : Lied 442: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 442: 2

Adventsproject

Gebed van verootmoediging

Woorden van leven

Zingen: Psalm 80: 1 en 2

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20

Zingen: Lied 452: 1

Schriftlezing: Lukas 3: 7-18

Zingen: Lied 452: 2 en 3

Verkondiging

Orgelmuziek

Zingen: Lied 439: 1,2 en 3

Dank en Voorbeden, Onze Vader

Zingen: Lied 433: 1,2 en 5

Zegen met gezongen Amen.

Inzameling van de gaven aan het einde van de dienst bij de uitgang.

info@protestantsegemeentebemmel.nl