Kerkdienst 30 oktober 2022

Voorganger: mw. K. Tigelaar, Veenendaal
Organist: Wim v.d. Kamp
Welkom en mededelingen
LB 34:1,2 ‘Ik loof de Heer altijd’
Votum en Groet
LB 197 ‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’
GEBED
LB 217:1,2,3 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
GEBED
Schriftlezing Deut. 26: 1-13 (HSV)
LB 217:4,5 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
Schriftlezing Mat. 25:31-46 (HSV)
Preek
Orgelreflectie
Dankgebed en voorbede (afsluiten Onze Vader)
LB 754:1,2,3 “Liefde Gods die welk beminnen’
Zegenbede
Gemeente: Amen, Amen, Amen.

info@protestantsegemeentebemmel.nl