Kerkdienst 20 november 2022 – Herdenkingsdienst overledenen

Voorganger: ds. Gertjan Boer

Organist: Wim van de Kamp

info@protestantsegemeentebemmel.nl