Kerkdienst 18 December 2022, vierde advent, ds. Klaasen

Voorganger: ds. Klaassen uit Harderwijk

Organist: Gerrit Willighagen

info@protestantsegemeentebemmel.nl