Kerkdienst 16 oktober 2022

Liturgie dienst zondag 16 oktober 2022  Bemmel
Voorganger: mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek
Organist: Gerrit Willighagen

Mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Lied 216:1,2,3

Stil Gebed, Bemoediging en groet, Drempelgebed:

Laten we zingen: Lied 136 Opwekking:

Lied 413:1,3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

Lied 825:1,5,7

1e Schriftlezing: Exodus 32:7-14

Lied 800:1,5

2e Schriftlezing: Mat. 18: 21-35

Lied 837:2,4

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 836: 1,5

Dankzegging, voorbeden en stil gebed, gezamenlijk het onze Vader

Slotlied: Gezang 474:1,3

Uitzending en zegen

3 x Amen gezongen door de gemeente!

 

info@protestantsegemeentebemmel.nl