Ds. J.H. de Vree, 29 mei 2022

Voorganger: Ds. J.H. de Vree uit Achterberg, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Lied 314: 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Zingen: Johannes de Heer 382: 1, 3 en 5
Lezen: Colossenzen 3:1-17
Zingen: Psalm 25: 2 en 7
Preek: Christus aan Gods rechterhand
Zingen: Psalm 139 1 en 14
Zingen: Johannes de Heer 140: 1, 2, 3 en 4
Zingen: lied 415: 3

info@protestantsegemeentebemmel.nl