Ds. G. Boer, Pasen, zondag 17 april 2022

Voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen, organist: Wim van de Kamp
Thema: Nooit vergeten dat het pasen is geweest
Aanvangslied: Lied 624, vers 1, 2 en 3
Zingen: Lied 645, vers 1, 2, 5 en 6
Schriftlezing: Markus 16:1-8
Zingen: Lied 641, vers 1, 2, 3 en 4
Preek thema: Nooit vergeten dat het Pasen is geweest
Zingen: Lied 137 (Evangelische liedbundel) x2
Slotlied: Lied 132, vers 1, 2 en 3 (evangelische liedbundel)

info@protestantsegemeentebemmel.nl