Ds. G Boer – 3 juli 2022

Voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen
Organist: Wim v.d. Kamp
Zingen: Lied 216 vers 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33 vers 7 en 8
Preek: Psalm 33 vers 5b: Van de trouwn van de Heer is de aarde vervuld
Zingen: Gezang 7 vers 1 en 2
Zingen: Gezang 257
Slotlied: Gezang 429 vers 1 en 3

info@protestantsegemeentebemmel.nl