Ds. G. Boer, 1 mei 2021

Voorganger: DS G. Boer uit Rhenen, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Psalm 133 vers 1, 2 en 3
Zingen: Lied 262 uit Evangelische liedbundel (2x)
Schriftlezing: Johannes 17
Zingen: Lied 720, vers 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Preek thema: Gebed om bescherming tegen de duivel, heiliging door gods waarheid, eenheid tussen Christenen en hereniging tussen Jezus en Gods kinderen
Zingen: Psalm 17 vers 3 en 7
Slotlied: Lied 769 vers 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)

info@protestantsegemeentebemmel.nl