Ds. A. van Baarsen, 24 juli 2022

Liturgie Bemmel 24 juli 2022
Voorganger: ds. A. van Baarsen, Nieuwegein
Organist: dhr. H. Stoffers
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: 612:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 612:3
Kyriegebed
Lied: 146a:1, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Exodus 34:27-35
Zingen: 119 : 1, 2 en 7
Tweede lezing: Lucas 9:28-36
Zingen: 834 : 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel
Zingen: 1001 : 1, 2 en 3
Gebeden
Slotlied: 1010:1, 2, 3
Zending en zegen

info@protestantsegemeentebemmel.nl