Ds. A. van Baarsen, 10 juli 2022

Voorganger: Ds. A. van Baarsen
Organist: Dhr. H. Stoffers
Mededelingen
Intochtslied: 324:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 324:3
Kyriegebed
Lied: 653:1, 2, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: 1 Koningen 17:10-16
Zingen: 42:1, 7
Tweede lezing: Johannes 4:7-15
Zingen: 686:1, 2
Preek
Orgelspel
Zingen: 538:1, 2, 3
Gebeden
Slotlied: 973: 1, 2, 4
Zending
Zegen

info@protestantsegemeentebemmel.nl