Contact.

Wij waarderen het gesprek. Kunnen we je helpen met vragen, inlichtingen of verzoeken? We horen graag van je.

Ons kerkgebouw

Oude Kerkhof 13 in Bemmel
U kunt parkeren naast het gebouw.

Koinonia

Naast ons kerkgebouw ligt Koinonia, ons gemeenschapsgebouw.
De zalen in Koinonia worden ook verhuurd voor activiteiten met een rustig karakter.

Onze contactgegevens

Postbus 94, 6680 AB te Bemmel
info@protestantsegemeentebemmel.nl
Telefoonnummer van ds. G. Boer (dominee): 06-42840296
Telefoonnummer van dhr. J. Manders (koster): 0481-463639
Beheer Koinonia: mw. E. Broekman email: elvirakuik@hotmail.com

Rekeningnummers

Diaconie: NL31 RABO 01057 13 104, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bemmel
College van kerkrentmeesters: Bank nr. NL71RABO 03737 16 206 t.n.v. Protestantse Gemeente Bemmel
Verjaardagsfonds: NL30 RABO 3168312843
ZWO: NL 74 RABO 0116498536