Category

Dienst terugluisteren

Ds. T.A.R. de Zwart, 22 mei 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds T.A.R. de Zwart uit Arnhem, organist: H. Stoffers
Zingen: Psalm 118:1
Zingen: Psalm 118:9
Zingen: Glorialied 906: 1, 2, 7 en 8
Lezing: Psalm 41 : 1-14
Zingen: Liedboek 276: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lucas 10 : 25-37
Zingen: U komt de lof toe 339A
Preek
Zingen: Liedboek 247 : 1-5
Slotlied: Liedboek 675: 1 en 2

Ds. J.R.J. van Geldrop, 15 mei 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds J.R.J van Geldrop, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Psalm 72:1
Zingen: Psalm 72:2
Lezing: Psalm 9
Zingen: Psalm 72:6
Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God, OTH178, 1
Schriftlezing: Johannes 1:5 – 2:2
Zingen: Psalm 34, 1 en 7
Preek
Luisteren: Thank you for the cross, Lord
Slotlied: Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Ds. G. Boer, 1 mei 2021

By Dienst terugluisteren

Voorganger: DS G. Boer uit Rhenen, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Psalm 133 vers 1, 2 en 3
Zingen: Lied 262 uit Evangelische liedbundel (2x)
Schriftlezing: Johannes 17
Zingen: Lied 720, vers 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Preek thema: Gebed om bescherming tegen de duivel, heiliging door gods waarheid, eenheid tussen Christenen en hereniging tussen Jezus en Gods kinderen
Zingen: Psalm 17 vers 3 en 7
Slotlied: Lied 769 vers 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)

Ds P. van Veen, Jezus leeft!, zondag 24 april 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. P. van Veen uit Harderwijk, organist: Wim van de Kamp
Aanvangslied: Psalm 81:1 en 9
Zingen: Klein gloria lied 195
Zingen: Lied 868
Schriftlezing: Openbaring van Johannes 1:12b-20
Zingen: Lied 513
Tweede lezing: Lukas 24:13-35
Preek thema: Jezus leeft!
Zingen: Lied 646
Geloofsbelijdenis: Lied 344 Klein credo
Slotlied: Lied 425

Ds. G. Boer, Pasen, zondag 17 april 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen, organist: Wim van de Kamp
Thema: Nooit vergeten dat het pasen is geweest
Aanvangslied: Lied 624, vers 1, 2 en 3
Zingen: Lied 645, vers 1, 2, 5 en 6
Schriftlezing: Markus 16:1-8
Zingen: Lied 641, vers 1, 2, 3 en 4
Preek thema: Nooit vergeten dat het Pasen is geweest
Zingen: Lied 137 (Evangelische liedbundel) x2
Slotlied: Lied 132, vers 1, 2 en 3 (evangelische liedbundel)

info@protestantsegemeentebemmel.nl