All Posts By

Protestantse Gemeente Bemmel

7 augustus 2022, ds. G Boer

By Dienst terugluisteren

Voorganger: ds. Gertjan Boer
Organist: Mien Stam
– Welkom en mededelingen
– Aanvangslied: Psalm 146 vers 1 en 3
– Stil gebed; votum en groet
– Zingen: Psalm 103 vers 1 en 5
– Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
– Schriftlezing: 2 Kronieken 14 vers 1 tot en met 5 en 2 Kronieken 16
– Zingen: Lied 905 vers 1, 2, 3 en 4: Wie zich door God alleen leiden
– Preek met als thema ziekte en genezing n.a.v. 2 Kronieken 16 vers 9a en vers 12
– Zingen: Lied 904 vers 1, 2 en 5: Beveel gerust uw wegen
– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
– Slotlied: Lied 247 vers 1, 2, 3, 4 en 5: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
– Zegen met gezongen beaming

Ds. A. van Baarsen, 24 juli 2022

By Dienst terugluisteren

Liturgie Bemmel 24 juli 2022
Voorganger: ds. A. van Baarsen, Nieuwegein
Organist: dhr. H. Stoffers
Mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied: 612:1, 2
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 612:3
Kyriegebed
Lied: 146a:1, 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Exodus 34:27-35
Zingen: 119 : 1, 2 en 7
Tweede lezing: Lucas 9:28-36
Zingen: 834 : 1, 2 en 3
Preek
Orgelspel
Zingen: 1001 : 1, 2 en 3
Gebeden
Slotlied: 1010:1, 2, 3
Zending en zegen

info@protestantsegemeentebemmel.nl