Ds. A van Baarsen, 12 juni 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. A van Baarsen uit Nieuwegein, organist: H. stoffers

Zingen: Lied 686 1 en 2
Zingen: Lied 686 3
Zingen: Lied 304 1, 2 en 3
Eerste lezing: Spreuken 8:22-31
Zingen: Lied 313 1, 2 en 4
Tweede lezing: Johannes 3:1-16
Zingen: Lied 687 1 en 2
Preek: thema drie-eenheid
Zingen: Lied 675 1 en 2
Slotlied: lied 704 1, 2 en 3

Pinksterfeest 2022

By Van de dominee

Pinksterfeest 2022

‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing..’ (Galaten 5: 22, 23).

Pinksteren is een feest waarmee veel mensen, ook in de kerk, moeite hebben. Het lijkt allemaal zo abstract en onwerkelijk. Wat moet je je voorstellen bij de Geest, Die neerdaalt op mensen? En wat doet de ervaring van de eerste discipelen, die beschreven wordt in Handelingen 2, toch vreemd aan: windvlagen, tongen als van vuur, wonderbaarlijke doorbreking van de taalbarrières. Dan ligt het Kerstfeest met een kindje in de stal veel dichter bij ons voorstellingsvermogen.
Toch komen juist bij het Pinksterfeest wij, mensen, helemaal in beeld. Terwijl Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart een gedenken is van gebeurtenissen in het leven van Jezus, gaat Pinksteren over óns, leerlingen van Jezus. Vanuit de hemel wil Hij ons ‘bestoken’ met Zijn kracht en vuur. En het is de bedoeling dat dat zichtbaar wordt in ons dagelijks leven. Als je kijkt naar de vrucht van de Geest die Paulus beschrijft, dan zijn dat toch zichtbare, concrete zaken.
Maar deze aantrekkelijke vruchten komen er niet zomaar. Ze moeten ‘rijpen’. Verschillende dichters hebben dat proces proberen te verwoorden. Denk aan vs. 3 en 4 van het bekende lied ‘Wat zijn de goede vruchten’ (Lied 841) van Willem Barnard: hij heeft het over ‘je ziel prijsgeven’, ‘je bestaan kruisigen’, ‘je uit de droom laten helpen’ als de weg om tot vrucht dragen te komen.
Dat brengt een andere dichter, André Troost, ertoe om deze uitspraak van Paulus om te vormen tot een gebed:

Heer, wij bidden U:
laat Uw Geest ons leven doorstromen,
laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.

Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
Wij bidden U: geef ons liefde.

Soms zitten we in de put en vliegen tegen de muren op.
Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms schelden we elkaar de huid vol, maken we ruzie,
verklaren elkaar de oorlog.
Wij bidden U: geef ons vrede.

Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig.
Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid.

Soms zijn we nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

Soms zijn we schijnheilig. Soms zijn we ronduit slecht.
Wij bidden U: geef ons goedheid.

Soms komen we niet na wat we beloofden
en laten we elkaar in de steek.
Wij bidden U: geef ons trouw.

Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig.
Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig
en hebben we onszelf niet meer in de hand.
Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

O God, laat de vrucht van de Geest
overvloedig in ons groeien,
opdat de mensen kunnen proeven dat Gij liefde zijt.
Amen.

Ik kan u en jullie alleen maar aanbevelen om zo te bidden. Het is een gebed dat God graag hoort, omdat het gebaseerd is op beloften uit Zijn Woord. En God geeft wat Hij belooft.

Een gezegend Pinksterfeest toegewenst.
Dominee Gertjan Boer

Pinksteren, 5 juni 2022

By Dienst terugluisteren

Vandaag was dominee Boer wegens ziekte helaas afwezig. Lies Schuurman is voorgegaan deze dienst. Organist was Henk Kiestra uit Elst.

Zingen: Opweeking lied 167 1, 2 en 3
Zingen: Lied 680 1, 4 en 5
Schriftlezing: Handelingen van de apostelen 2:1-13
Zingen: Lied 57 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Zingen: Psal 87 1, 2, 3 en 4
Zingen: Lied 132 1, 2 en 3 (bundel Johannes de Heer)
Slotlied: Lied 302 vers 4

Ds. J.H. de Vree, 29 mei 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds. J.H. de Vree uit Achterberg, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Lied 314: 1, 2 en 3
Zingen: Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Zingen: Johannes de Heer 382: 1, 3 en 5
Lezen: Colossenzen 3:1-17
Zingen: Psalm 25: 2 en 7
Preek: Christus aan Gods rechterhand
Zingen: Psalm 139 1 en 14
Zingen: Johannes de Heer 140: 1, 2, 3 en 4
Zingen: lied 415: 3

Ds. T.A.R. de Zwart, 22 mei 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds T.A.R. de Zwart uit Arnhem, organist: H. Stoffers
Zingen: Psalm 118:1
Zingen: Psalm 118:9
Zingen: Glorialied 906: 1, 2, 7 en 8
Lezing: Psalm 41 : 1-14
Zingen: Liedboek 276: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Lucas 10 : 25-37
Zingen: U komt de lof toe 339A
Preek
Zingen: Liedboek 247 : 1-5
Slotlied: Liedboek 675: 1 en 2

Ds. J.R.J. van Geldrop, 15 mei 2022

By Dienst terugluisteren

Voorganger: Ds J.R.J van Geldrop, organist: Wim van de Kamp
Zingen: Psalm 72:1
Zingen: Psalm 72:2
Lezing: Psalm 9
Zingen: Psalm 72:6
Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God, OTH178, 1
Schriftlezing: Johannes 1:5 – 2:2
Zingen: Psalm 34, 1 en 7
Preek
Luisteren: Thank you for the cross, Lord
Slotlied: Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

info@protestantsegemeentebemmel.nl