Kerkdiensten in Protestantse Gemeente Bemmel

banner1

Komende diensten

Kerkdiensten:  

18 april            Mw. ds. M. de Bree    Gendt              19.00 uur

                        Witte Donderdag      viering Heilig Avondmaal

19 april            Mw. ds. E. de Clercq  Angeren          19.00 uur

                        Goede Vrijdag

20 april            Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek    21.00 uur

                        Stille Zaterdag          Bemmel

21 april            Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek    Pasen

28 april            Mw. ds. Hansen-Couturier, Utrecht

05 mei             Ds. G. Boer, Rhenen

                        Koffiedrinken na de dienst

12 mei             Dhr. C. Kroon, Barneveld

19 mei             Ds. A. van Baarsen, Nieuwegein

26 mei             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

30 mei             Mw. ds. C. Manuputty. Groesbeek    Hemelvaartsdag

                        Koffiedrinken na de dienst

Uitgangscollecten:

21 april            Kerk in Actie  Zending

28 april            Orgelfonds

05 mei             Kerk in Actie Noodhulp

12 mei             Jongerenwerk PKN

19 mei             Plaatselijk jeugdwerk

26 mei             Restauratiefonds

30 mei             Restauratiefonds

 

Bij de diensten

Paasdienst

Op eerste Paasdag, zondag 21 april a.s., is er om 10 uur een feestelijke Paasdienst voor jonger en ouder. In deze dienst zal voorgaan mw.ds. C. Manuputty uit Groesbeek. Het orgel wordt bespeeld door de heer Wim van de Kamp.

Het project voor de kindernevendienst met als thema ” Een nieuw begin” zal worden afgesloten in de dienst. De viertafel zal ook feestelijk compleet zijn.

Bent u met Pasen ook benieuwd naar een nieuw begin? Weet u van harte welkom in de Paasdienst!

Viertafel in de Paastijd

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige  kerken staat een achtvormig doopvont en/of is de entree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 met rietstengels omwikkelde flessen die gevuld zijn met water.

Het water in de fles is zichtbaar tussen het riet. Water geeft immers nieuw leven. De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk ook aan het wuivende riet langs de waterkant. De 8 flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst.

In de flessen zien we steeds andere soorten bloemen of plantjes staan, die het verhaal van die week symboliseren.

Ringleiding

Omdat het voor mensen met een gehoorapparaat toch niet altijd gemakkelijk is om de dienst goed te horen heeft de kerkenraad besloten om een ringleiding in de kerk aan te laten leggen. De ringleiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. Mocht u gebruik maken van een gehoorapparaat dan kunt u het beste even nakijken of navragen hoe u dit apparaat voor de ringleiding in kunt stellen. We hopen dat u veel profijt van deze ringleiding heeft.