Welkom bij de Protestantse Gemeente Bemmel!

Onze gemeente wil een veelkleurige gemeente zijn, waarin plaats is voor jong en oud om het geloof in Jezus Christus te beleven, door samen te vieren, te leren en de dienst aan de samenleving.

We proberen een gastvrij huis te bieden voor jong en oud door de diensten op zondagmorgen in ons oude kerkgebouw (aanvang 10.00 uur) en door een groeiend aantal activiteiten door de week.

Komende diensten en activiteiten

Kerkdiensten:  

16 juni             Mw. ds. C. Manuputty, Groesbeek

23 juni             Dhr. M. Jonker, Utrecht

30 juni             Ds. G. Boer, Rhenen  Gezinsdienst

                        m.m.v. Seniorenkoor Bemmel

                        Koffiedrinken na de dienst

07 juli              Ds. C. van de Berg, Nieuw Bergen

14 juli              Ds. J. Wind, Westervoort

21 juli              Ds. A. van Baarsen, Nieuwegein

28 juli              Ds. van de Veer, Arnhem

Uitgangscollecten:

16 juni             Plaatselijk Jeugdwerk

23 juni             Kerk in Actie Werelddiaconaat

30 juni             Orgelfonds

07 juli              Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

14 juli              Plaatselijk Jeugdwerk

21 juli              Restauratiefonds

28 juli              Orgelfonds

Bij de diensten

Kindernevendienst

Zondag 2 juni is de laatste kindernevendienst van dit seizoen. Kinderen allemaal welkom op 2 juni!   Met de gezinsdienst van 30 juni sluiten we het seizoen af. In die gezinsdienst is iedereen, van jong tot oud, van harte welkom.  Wij hopen op een fijne dienst, om zo met elkaar het seizoen af te sluiten. Na deze dienst begint de zomervakantie. Vanaf de startdienst van 15 september zal de kindernevendienst een vervolg krijgen.

Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie!

                        De leidsters van de kindernevendienst

Gezinsdienst

D.V. zondagmorgen 30 juni is er om 10.00 uur weer een gezinsdienst gepland. Het thema voor deze dienst is: “Ik ga op reis en ik neem mee…” Als je op reis gaat, laat je dingen thuis en neem je noodzakelijke dingen mee. Het leven van een christen kun je vergelijken met een levensreis: je mag dingen achterlaten en je mag dingen meenemen voor onderweg. In deze dienst gaan we ontdekken wat we mogen achterlaten en wat we mee mogen nemen op onze levensreis. Een prachtig thema met het oog op de komende zomerperiode, waarin velen met vakantie gaan.

Fijn is ook dat het seniorenkoor uit Bemmel in de dienst aanwezig is en prachtige liederen gaat zingen. We zien er naar uit u en jou te ontmoeten.

We zijn blij dat na het vertrek van Ingrid Schuurman we Harmke Bons bereidt hebben gevonden om mee te gaan werken met de gezinsdiensten.

Namens de gezinsdienstcommissie, ds. Gertjan Boer.

Ringleiding

Omdat het voor mensen met een gehoorapparaat toch niet altijd gemakkelijk is om de dienst goed te horen heeft de kerkenraad besloten om een ringleiding in de kerk aan te laten leggen. De ringleiding is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. Mocht u gebruik maken van een gehoorapparaat dan kunt u het beste even nakijken of navragen hoe u dit apparaat voor de ringleiding in kunt stellen. We hopen dat u veel profijt van deze ringleiding heeft.

Diensten beginnen om 10:00 uur in de Protestantse Kerk aan de Oude Kerkhof 13 te Bemmel

Meer lezen over de diensten? Klik hier!